Poplatek za psa

100 1.000 

Cena dle počtu psů

Poplatek ze psa je definován v obecně závazné vyhlášce č. 1/2019 o místním poplatku ze psů. Sazba poplatku činí za kalendářní rok 100 Kč za jednoho psa, a dále vždy za každého dalšího psa o 50 Kč více, než za předchozího psa, nejvýše však 300 Kč za psa.

Váš košík