Poplatek za SKO 120L

600 

Cena dle počtu obyvatel

Poplatek za směsný komunální odpad (SKO) je definován v obecní vyhlášce 2/2019 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů. Sazba poplatku pro poplatníka činí 600 Kč za kalendářní rok a je tvořena: z částky 250 Kč (ze zákona), a z částky 350 Kč stanovené na základě skutečných nákladů obce předchozího kalendářního roku na sběr a svoz netříděného komunálního odpadu na osobu.

0
Váš košík