Poplatek za SKO 120L

650 

Cena za osobu

Poplatek za směsný komunální odpad (SKO) je definován v obecní vyhlášce 2/2021 o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství. Sazba poplatku pro poplatníka činí 650 Kč za poplatkové období.

Váš košík