Obchodní podmínky

I. Základní ustanovení

 1. Tyto Všeobecné obchodní podmínky (dále jen VOP), platné od 1. 3. 2021, upravují vztahy při poskytování služeb placení obecních poplatků a poplatků za pronájem věcí Poskytovatelem uživatelům a jejich užití a jsou závazné pro veškerý obchodní styk s Poskytovatelem.
 2. Odesláním objednávky z internetového objednávkového formuláře, potvrzuje osoba, která tak učinila, že je s těmito VOP srozuměna, vyjadřuje svůj souhlas s jejich zněním, a že je v celém rozsahu akceptuje.
 3. Aktuální znění těchto VOP je zveřejněno vždy na oficiální internetové stránce Poskytovatele
 4. Pro uzavření smlouvy podle těchto VOP mohou být použity prostředky komunikace na dálku, které umožňují uzavřít smlouvu bez současné fyzické přítomnosti smluvních stran.

II. Definice základních pojmů

 1.  Smluvní strany jsou strany těchto VOP a smlouvy – účastníci smluvního vztahu, kde na jedné straně vystupuje Poskytovatel a na druhé straně uživatel.
 2. Poskytovatelem je Obec Patokryje, IČ: 00266124, se sídlem Patokryje 35, 434 01 Most, která poskytuje služby Zákazníkovi za níže uvedených podmínek a za ceny uvedené v ceníku zveřejněné na webu Služby a poplatky | Obec Patokryje.
 3. Ceny mají platnost dle platnosti OZV. Vydáním nové OZV po tomto období si Poskytovatel vyhrazuje právo na změnu cen dle aktuálních podmínek.
 4. Odběratel je uživatel aplikace e-shopu, který s Poskytovatelem uzavře smlouvu odesláním objednávky webovým formulářem na https://poplatky. patokryje.cz/pokladna.
 5. E-shop, též „internetový obchod“, je webová aplikace nebo internetové stránky fungující na softwaru a hardware společnosti THINline s.r.o., Jeseniova 1196/52, 130 00 Praha 3 – Žižkov, IČ: 26747359, DIČ: CZ26747359.

III. Obecná ustanovení

 1. Poskytovatel neodpovídá za vady ani škody způsobené vadami SW nebo eshopu. Poskytovatel též neodpovídá za vady, způsobené chybnými výstupy, byly-li zapříčiněny Odběratelem, třetími osobami nebo okolnostmi vylučujícími odpovědnost. Poskytovatel neodpovídá za vady ani za škodu způsobenou zejména:
  • vložením nesprávných údajů do e-shopu Odběratelem, chybným postupem Odběratele při vkládání informací nebo nesprávnou interpretací údajů prezentovaných e-shopem;
  • zavirováním sítě, kde je e-shop umístěn počítačovými viry (spyware, malware, trojské koně aj.), popř. útokem hackerů nebo jiným obdobným vnějším útokem;
  • jiným neodborným zásahem do e-shopu, do systémového programového vybavení a prostředí;
  • poškozením způsobeným nesprávnou funkcí technického vybavení, operačního systému nebo sítě;
  • v důsledku chyby, která má příčinu v povaze a vlastnostech SW, ve kterém je e-shop programován či umístěn;
  • v důsledku výpadku provozu serveru, na kterém je e-shop umístěn a provozován;
  • v důsledku změny nastavení služby třetí strany.
  • za vadu se nepovažují chybová hlášení, popř. jiné projevy e-shopu, které nemají vliv na rychlost či funkcionalitu e-shopu a nezpůsobují podstatné odchylky od jeho sjednaných vlastností.
  • poskytovatel neodpovídá za ušlý zisk, k němuž došlo nemožností užít eshop ve sjednaném rozsahu.
  • V případě chyby, výpadku serveru nebo služeb Partnera nemá Odběratel nárok na úhradu újmy. Poskytovatel neodpovídá za škody způsobené používáním software, a to včetně případných chyb.
  • Odběratel postupuje v rozporu s těmito VOP a dobrými mravy.

IV. Závěrečná ustanovení

 1. Veškeré obchodní vztahy mezi Poskytovatelem a uživatelem se řídí těmito Všeobecnými obchodními podmínkami Poskytovatele. Příslušná ustanovení autorského zákona a dalších právních předpisů upravující užívání počítačových programů a databází a sankce za jejich nelegální užívání nejsou smlouvou a těmito VOP dotčena.
 2. Poskytovatel je oprávněn změnit VOP. Poskytovatel je povinen bez zbytečného odkladu zveřejnit novou verzi VOP na svých internetových stránkách, popř. zašle novou verzi uživateli na jeho e-mailovou adresu. Poskytovatel seznámí uživatele s aktuální verzí VOP nejpozději vždy při zaslání upgrade dodávky. Uhrazením faktury, která bude vystavena po takové úpravě VOP uživatel tyto úpravy (změny, update, apod.) VOP akceptuje v plném rozsahu.
 3. Odběratel má právo změny VOP písemně odmítnout, ale odmítnutím mu zaniká právo na další spolupráci či poskytování služeb.
 4. Pokud se některá ustanovení těchto VOP stanou neúčinná, ostatní ustanovení zůstávají účinná

The Terms & conditions were last updated on 18. 12. 2021

1. Introduction

These Terms and conditions apply to this website and to the transactions related to our products and services. You may be bound by additional contracts related to your relationship with us or any products or services that you receive from us. If any provisions of the additional contracts conflict with any provisions of these Terms, the provisions of these additional contracts will control and prevail.

2. Binding

By registering with, accessing, or otherwise using this website, you hereby agree to be bound by these Terms and conditions set forth below. The mere use of this website implies the knowledge and acceptance of these Terms and conditions. In some particular cases, we can also ask you to explicitly agree.

3. Electronic communication

By using this website or communicating with us by electronic means, you agree and acknowledge that we may communicate with you electronically on our website or by sending an email to you, and you agree that all agreements, notices, disclosures, and other communications that we provide to you electronically satisfy any legal requirement, including but not limited to the requirement that such communications should be in writing.

4. Intellectual property

We or our licensors own and control all of the copyright and other intellectual property rights in the website and the data, information, and other resources displayed by or accessible within the website.

4.1 No rights are reserved

Copying, distributing, and any other use of these materials is permitted without our written permission.

5. Third-party property

Our website may include hyperlinks or other references to other party’s websites. We do not monitor or review the content of other party’s websites which are linked to from this website. Products or services offered by other websites shall be subject to the applicable Terms and Conditions of those third parties. Opinions expressed or material appearing on those websites are not necessarily shared or endorsed by us.

We will not be responsible for any privacy practices or content of these sites. You bear all risks associated with the use of these websites and any related third-party services. We will not accept any responsibility for any loss or damage in whatever manner, however caused, resulting from your disclosure to third parties of personal information.

6. Responsible use

By visiting our website, you agree to use it only for the purposes intended and as permitted by these Terms, any additional contracts with us, and applicable laws, regulations, and generally accepted online practices and industry guidelines. You must not use our website or services to use, publish or distribute any material which consists of (or is linked to) malicious computer software; use data collected from our website for any direct marketing activity, or conduct any systematic or automated data collection activities on or in relation to our website.

Engaging in any activity that causes, or may cause, damage to the website or that interferes with the performance, availability, or accessibility of the website is strictly prohibited.

7. Registration

You may register for an account with our website. During this process, you may be required to choose a password. You are responsible for maintaining the confidentiality of passwords and account information and agree not to share your passwords, account information, or secured access to our website or services with any other person. You must not allow any other person to use your account to access the website because you are responsible for all activities that occur through the use of your passwords or accounts. You must notify us immediately if you become aware of any disclosure of your password.

After account termination, you will not attempt to register a new account without our permission.

8. Idea submission

Do not submit any ideas, inventions, works of authorship, or other information that can be considered your own intellectual property that you would like to present to us unless we have first signed an agreement regarding the intellectual property or a non-disclosure agreement. If you disclose it to us absent such written agreement, you grant to us a worldwide, irrevocable, non-exclusive, royalty-free license to use, reproduce, store, adapt, publish, translate and distribute your content in any existing or future media.

9. Termination of use

We may, in our sole discretion, at any time modify or discontinue access to, temporarily or permanently, the website or any Service thereon. You agree that we will not be liable to you or any third party for any such modification, suspension or discontinuance of your access to, or use of, the website or any content that you may have shared on the website. You will not be entitled to any compensation or other payment, even if certain features, settings, and/or any Content you have contributed or have come to rely on, are permanently lost. You must not circumvent or bypass, or attempt to circumvent or bypass, any access restriction measures on our website.

10. Warranties and liability

Nothing in this section will limit or exclude any warranty implied by law that it would be unlawful to limit or to exclude. This website and all content on the website are provided on an “as is” and “as available” basis and may include inaccuracies or typographical errors. We expressly disclaim all warranties of any kind, whether express or implied, as to the availability, accuracy, or completeness of the Content. We make no warranty that:

 • this website or our products or services will meet your requirements;
 • this website will be available on an uninterrupted, timely, secure, or error-free basis;
 • the quality of any product or service purchased or obtained by you through this website will meet your expectations.

Nothing on this website constitutes or is meant to constitute, legal, financial or medical advice of any kind. If you require advice you should consult an appropriate professional.

The following provisions of this section will apply to the maximum extent permitted by applicable law and will not limit or exclude our liability in respect of any matter which it would be unlawful or illegal for us to limit or to exclude our liability. In no event will we be liable for any direct or indirect damages (including any damages for loss of profits or revenue, loss or corruption of data, software or database, or loss of or harm to property or data) incurred by you or any third party, arising from your access to, or use of, our website.

Except to the extent any additional contract expressly states otherwise, our maximum liability to you for all damages arising out of or related to the website or any products and services marketed or sold through the website, regardless of the form of legal action that imposes liability (whether in contract, equity, negligence, intended conduct, tort or otherwise) will be limited to the total price that you paid to us to purchase such products or services or use the website. Such limit will apply in the aggregate to all of your claims, actions and causes of action of every kind and nature.

11. Privacy

To access our website and/or services, you may be required to provide certain information about yourself as part of the registration process. You agree that any information you provide will always be accurate, correct, and up to date.

We take your personal data seriously and are committed to protecting your privacy. We will not use your email address for unsolicited mail. Any emails sent by us to you will only be in connection with the provision of agreed products or services.

We have developed a policy to address any privacy concerns you may have. For more information, please see our Privacy Statement and our Cookie Policy.

12. Export restrictions / Legal compliance

Access to the website from territories or countries where the Content or purchase of the products or Services sold on the website is illegal is prohibited. You may not use this website in violation of export laws and regulations of Czech Republic.

13. Assignment

You may not assign, transfer or sub-contract any of your rights and/or obligations under these Terms and conditions, in whole or in part, to any third party without our prior written consent. Any purported assignment in violation of this Section will be null and void.

14. Breaches of these Terms and conditions

Without prejudice to our other rights under these Terms and Conditions, if you breach these Terms and Conditions in any way, we may take such action as we deem appropriate to deal with the breach, including temporarily or permanently suspending your access to the website, contacting your internet service provider to request that they block your access to the website, and/or commence legal action against you.

15. Indemnification

You agree to indemnify, defend and hold us harmless, from and against any and all claims, liabilities, damages, losses and expenses, relating to your violation of these Terms and conditions, and applicable laws, including intellectual property rights and privacy rights. You will promptly reimburse us for our damages, losses, costs and expenses relating to or arising out of such claims.

16. Waiver

Failure to enforce any of the provisions set out in these Terms and Conditions and any Agreement, or failure to exercise any option to terminate, shall not be construed as waiver of such provisions and shall not affect the validity of these Terms and Conditions or of any Agreement or any part thereof, or the right thereafter to enforce each and every provision.

17. Language

These Terms and Conditions will be interpreted and construed exclusively in Czech. All notices and correspondence will be written exclusively in that language.

18. Entire agreement

These Terms and Conditions, together with our privacy statement and cookie policy, constitute the entire agreement between you and Obec Patokryje in relation to your use of this website.

19. Updating of these Terms and conditions

We may update these Terms and Conditions from time to time. It is your obligation to periodically check these Terms and Conditions for changes or updates. The date provided at the beginning of these Terms and Conditions is the latest revision date. Changes to these Terms and Conditions will become effective upon such changes being posted to this website. Your continued use of this website following the posting of changes or updates will be considered notice of your acceptance to abide by and be bound by these Terms and Conditions.

20. Choice of Law and Jurisdiction

These Terms and Conditions shall be governed by the laws of Czech Republic. Any disputes relating to these Terms and Conditions shall be subject to the jurisdiction of the courts of Czech Republic. If any part or provision of these Terms and Conditions is found by a court or other authority to be invalid and/or unenforceable under applicable law, such part or provision will be modified, deleted and/or enforced to the maximum extent permissible so as to give effect to the intent of these Terms and Conditions. The other provisions will not be affected.

21. Contact information

This website is owned and operated by Obec Patokryje.

You may contact us regarding these Terms and Conditions through our contact page.

22. Download

You can also download our Terms and Conditions as a PDF.

0
Váš košík